Uitnodiging tot deelname aan

Hoe evolueert ons geluk in 2023?

Beste kandidaat-deelnemer,

Het is geen toeval dat we elkaar bij de aanvang van een jaar veel geluk toewensen.

Ook wij, het onderzoeksteam van het UGent-NN Nationaal Geluksonderzoek behandelen geluk als een echte VIP (Very Important Priority)!

Sinds vijf jaar onderzoeken we wat de Belg gelukkig maakt en hoe we met concrete aanbevelingen het geluk kunnen bevorderen in onze samenleving.

En 2023 gaan we nog een stapje verder…

We willen het geluk in onze samenleving op de voet opvolgen gedurende een periode van 8 maanden.

Op die manier kunnen we nagaan hoe het geluk van de Belg evolueert doorheen de tijd. Daarnaast onderzoeken we ook het effect van vrijetijdsbesteding op geluk. Deelnemers zullen de vrijblijvende mogelijkheid krijgen om zich gedurende die periode van 8 maanden in te schrijven op een of meerdere vrijetijdsactiviteiten. Belangrijk: jezelf inschrijven om ook enkele vrijetijdsactiviteiten te doen tijdens deze periode is GEEN vereiste voor deelname aan de studie.

Wat houdt een deelname nu precies in?

Vanaf volgende maand zullen we je maandelijks uitnodigen een online vragenlijst in te vullen.

De eerste en de laatste vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. De overige vragenlijsten zijn kort en nemen slechts 5 minuten in beslag. Je krijgt vanaf April ook een aanbod van mogelijke vrijetijdsactiviteiten, maar dit is zoals gezegd vrijblijvend.

Wil jij meewerken aan dit grootschalige geluksonderzoek?

Alvast bedankt,
Team Geluk

NL